Gönderen Konu: teknik bilgiler  (Okunma sayısı 2915 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avsalı

  • Ziyaretçi
teknik bilgiler
« : Ocak 11, 2007, 00:39:53 »
trenlerle ve ekipmanları ile ilgili teknik bilgiler                                                                                          

(B)LOKOMOTİF TENDERLERİ

Bunlar buhar kazanı için gereken su ve yakıt taşıyan araçlardır. Genellikle iki ya da daha fazla dingille hareket eden metal tabaka ile kaplanmış kapalı su ve kömür deposu ya da fuel-oil tankından oluşur.

*
* *

Hem yol hem de ray üzerinden gitmesi için yapılan traktörler hariçtir (87.01 pozisyonu).


86.03 -   KENDİNDEN HAREKETLİ DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY VAGONLARI (86.04 POZİSYONUNA GİRENLER HARİÇ).

8603.10 -   Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar

8603.90 -   Diğerleri

Kendinden hareketli demiryolu ya da tramvay vagonları, lokomotiflerden farklıdır. Çünkü ek bir güç ünitesiyle donatılmış olup, ayrıca bunlar yük ya da yolcu taşımak için de düzenlenmiş olabilirler. Bu araçlar, yalnızca yolculuk için de kullanılabilir veya bir ya da birden fazla aynı tipte araç veya römorklar eklenebilir.Bu araçların başlıca özelliği her iki uçta ya da ortada yüksek bir yerde kontrol kabini bulunmasıdır.
Bu pozisyonda yer alan kendinden hareketli demiryolu ve tramvay vagonlarının çeşitli tipleri aşağıda belirtilmiştir;
(A)   Elektrik motorlu vagonlar, bu tip vagonların motorları elektrik enerjisini havada döşenmiş elektrik kablo hatlarında kabloya temas eden bir pantograf veya bir troley vasıtasıyla, demiryolu hattına dengeli şekilde ve elektrik nakili olarak dönüşen üçüncü bir hattan ise vagonun bojisine monte edilmiş bulunan ve kolektör pabucu denilen hususi bir tertibat vasıtasıyla almaktadır.
Tramvay arabaları. Bunlar elektrik cereyanını bazen ortalarında boy istikametinde iki yarık bulunan bir rayın altına tespit olunan iki nakil raydan, sapan denilen özel bir tertibat vasıtasıyla almaktadır.
(B)   Motorlu vagonlar, örneğin; kendi gücüyle çalışan ve dizel ya da öteki iç ateşleme motorlarıyla vb. donatılmış kendinden depolu araçlar. Bazı motorlu vagonlar katı ya da pnömatik tekerleklerle teçhizatlanmış bulunmakta, diğer bazılarının tekerlekleri ise dişli tertibatını içine almaktadır.
(C)   Akümülatörler vasıtasıyla çalışan kendinden hareketli araçlar.

Bu pozisyon elektro-jiro sistemli demiryolu araçlarını da içerir. Bu sistemin temeli hızlı devir yapan bir volanın sağladığı enerjiye dayanmaktadır. Bu enerji bir elektrik jeneratörü vasıtasıyla elektrik akımı olarak motora gönderilir. Bu sistemin kullanma sahası dar olup, hafif sikletli oto raylarda veya tramvay arabalarında kullanılmaktadır.

Şurası kayda değer ki; motoruna dokunulmayarak sadece tekerlekleri değiştirmek ve direksiyon tertibatını bloke etmek suretiyle otoray haline çevrilebilen motorlu kara nakil vasıtaları bu pozisyon haricindedir (87.02 pozisyonu).


86.04 -   DEMİRYOLU VEYA TRAMVAYLARIN BAKIM VEYA SERVİSİNE AİT TAŞITLAR (KENDİNDEN HAREKETLİ OLSUN OLMASIN) (ATÖLYE VAGONLARI, VİNÇLİ VAGONLAR, BALAST SIKIŞTIRICILARIYLA DONATILMIŞ VAGONLAR, HAT DÖŞEYİCİLER, DENEME VAGONLARI VE DREZİNLER GİBİ).

Bu pozisyona, kendi kendine çalışan ya da çalışmayan, özellikle hat kenarındaki yapılarda, hatların onarımında ve bakımında, tesisatta vb. kullanılmak üzere düzenlenmiş araçlar dahildir.
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:
(1) Atölye vagonları: bunlar çeşitli aletler, makinalı aletler, elektrik jeneratörleri, kaldırma cihazları (krikolar, palangalar vb.) kaynak postaları, zincirler, kablolar vb. ile teçhiz edilmiş bulunmaktadır.
(2) Demiryolu hatlarını bozmada ve sairede kullanılan vinçli vagonlar, demiryolu hatlarını döşemeye mahsus vinçli vagonlar, lokomotifleri ve vagonları kaldırmaya mahsus vinçli vagonlar, istasyon rampalarında vagonlara eşya yüklemeye ve boşaltmaya mahsus vinçli vagonlar.
(3) Vinçli vagonlar.
(4) Balast temizleme, döşeme ve sıkıştırma makineleriyle donatılmış vagonlar.
(5) Betonyerli vagonlar; bunlar demiryollarında ve örneğin elektrikli trenlere mahsus havai hatların mesnetini teşkil eden pilonların temeline dökülecek olan betonu hazırlamak maksadıyla kullanılmaktadır.
(6) Vagon tartmaya mahsus sabit baskülleri kontrole mahsus ayar vagonları.


(7) Elektrikli trenlere mahsus hava kablolarının tesisine ve bakımına mahsus iskeleli vagonlar.
(8) Hat boyunca türeyen yabani otları yok etmeye mahsus püskürtmeli vagonlar.
(9) (Özellikle demiryolu vagon hatlarında) kendi kendine çalışan bir ya da daha fazla motorla donatılmış, üzerine monte edilmiş (balast sıkıcı aletleri, bakım vagonları vb.) tek bir makina gücüyle çalışmayan fakat hızlı seyahat imkanı sağlayan raylar için bakım araçları.
(10)Fren, motor vb. çalışmasını kontrol için otomatik aletler gibi özel donatılmış demiryolu kontrol vagonları (örn; yükleri ölçmek, bozuk rayları, köprülerdeki ve raylardaki hataları ortaya çıkarmak vb.) seyahat esnasında herhangi bir ray düzensizliğini kontrol eden lokomotifler.
(11)Ray bakımı yapan demiryolu personeli tarafından kullanılan motorlu demiryolu motosikletlerini de içeren mekanik ray muayene arabaları. Bunlar genellikle iç ateşleme motorlarıyla donatılmışlardır ve kendi kendilerine çalışarak taşınacak personel ve kullanılacak malzemeler için hızlı bir ulaşım imkanı sağlarlar.
(12)Demiryolu kontrolü için mekanik olarak çalışmayan demiryolu bisikletlerini içine alan ray muayene araçları (örn; el ya da ayakla çalışan).

*
* *

Basit tekerlekli platformlar üzerine ya da uygun olmayan demiryolu ve yabancı gövdeler üzerine monte edilmiş makinalar, aletler ve diğer teçhizatlar bu Bölüm haricinde bırakılmış ve daha özel pozisyonlarda yer almaktadır (84.25, 84.26, 84.28, 84.29 ve 84.30 pozisyonları vb.).


86.05 -   KENDİNDEN HAREKETLİ OLMAYAN DEMİRYOLU VE TRAMVAY YOLCU VAGONLARI, KENDİNDEN HAREKETLİ OLMAYAN BAGAJ FURGONLARI, POSTA VAGONLARI VE DİÐER ÖZEL AMAÇLI DEMİRYOLU VE TRAMVAY VAGONLARI (86.04 POZİSYONUNA GİRENLER HARİÇ ).

Bu pozisyonda kendi kendine çalışmayan demiryolu ya da tramvay lokomotif vagon grupları (kablo ile işleyen vagonları ve tramvayları çekici vagonları içine alır) ile yolcu trenlerine ilave edilmiş vagon tipleri yer almaktadır.
Aşağıdakiler bu Fasıla dahildir:
(1)   Yataklı vagonlar, lokanta vagonları, salon vagonları, eğlence vagonları (özellikle dans etmek gibi hoşça vakit geçirmek amacıyla yapılmış) her çeşit yolcu vagonları.
(2)   Kablolar vasıtasıyla işleyen demiryolu vagonları.
(3)   Tramvay çekici vagonlar.
(4)   Maden işçilerinin yer altı ulaşımı için özel vagonlar.
(5)   Demiryolu personelinin ikametine mahsus vagonlar.
(6)   Yük vagonları ve yolcu bagaj vagonları.
(7)   Gezici posta vagonları.
(8)   Ambulans, hastane, röntgenle tedavi vb. vagonları.
(9)   Hapishane vagonları.
(10)Zırhlı vagonlar.
(11)Radyo ve telgraf gereçleri ile donatılmış özel vagonlar.
(12)Çeşitli makina ve gereçlerle donatılmış eğitim amaçlı vagonlar (personel eğitimi gibi).
(13)Gösteri vagonları.
86.06 -   KENDİNDEN HAREKETLİ OLMAYAN, YÜK TAŞIMAYA MAHSUS DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY VAGONLARI.

8606.10 -   Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri

8606.20 –   İzoterm ve frigorifik vagonlar (8606.10 altpozisyonuna girenler hariç)

8606.30 -   Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 veya 8606.20 altpozisyonuna girenler hariç)

 -   Diğerleri;

8606.91 --   Örtülü veya kapalı olanlar

8606.92 --   Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler)

8606.99 --   Diğerleri

Bu pozisyon, demiryolu ağları üzerindeki malzeme ulaşım taşıtlarını (her tür demiryolu ağlarında) kapsar. Malzeme ulaşımı için ray vasıtasıyla madenlerde, sitelerde, fabrikalarda, ambarlarda vb. kullanılan küçük araçlar ya da vagonlar da bu pozisyonda yer alır. Bunlar, genellikle, gerçek vagonlardan, yolcu vagonlarından oldukça farklı olup; farkı yaysız teçhizatlı olmasıdır.
Bazı üstü açık vagonlarla (sabit platformlu vagonlar, meyil vererek eşya boşaltan hareketli platformlu vagonlar vb.) kapalı yük vagonlarından başka özellik arz eden aşağıdaki vagonlar bu pozisyona dahildir;
(1)   Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri (su depolama ve fıçı vagonları gibi).
(2)   İzoterm ve frigorifik vagonlar.
(3)   Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (yükleme ve boşaltma vagonları gibi).
(4)   Ağır eşya nakline mahsus alçak platformlu vagonlar.
(5)   Kereste taşıma vagonları.
(6)   Kimyevi malzemelerin taşınması için özel donatılmış depo vagonlar.
(7)   Hayvan taşıyan demiryolu vagonları.
(8)   Çift katlı vagonlar (araba taşınması vb. için).
(9)   Canlı balık ve kümes hayvanlarının taşınması için özel donatılmış vagonlar.
(10)Diğer vagonların taşınması için platform vagonları.
(11)Her çeşît dar hatlı demiryolu vagonları.
(12)Maden vagonları.
(13)Ray, direk vb. taşımak için kullanılan tramvaylar.
(14)Demiryolu römorklarını taşımak için ray döşenmiş vagonlar.
(15)Yüksek radyoaktif ürünlerin taşınması için özel düzenlenmiş vagonlar.

Yol gösterici raylar ile teçhizatlanmış özel vagonlar tarafından taşınması için tasarlanmış demiryolu römorkları bu pozisyon haricinde kalır (87.16 pozisyonu).


86.07 -   DEMİRYOLU TAŞITLARININ VEYA TRAMVAYLARIN AKSAM VE PARÇALARI.

 -   Bojiler, bissel-bojiler, dingiller ve tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları:

8607.11 --   Çekici bojiler ve bissel bojiler


8607.12 --   Diğer bojiler ve bissel bojiler

8607.19 --   Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)

 -   Frenler ve bunların aksam ve parçaları;

8607.21 --   Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları

8607.29 --   Diğerleri

8607.30 -   Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları, bunların aksam ve parçaları

 -   Diğerleri ;
8607.91 --   Lokomotiflere ait olanlar

8607.99 --   Diğerleri

Bu pozisyon, aşağıda belirtilen her iki özelliğe sahip olmak şartıyla demiryolu nakil vasıtalarının (tramvay için olanlar dahil) aksam ve parçalarını içine almaktadır;
(i)   Yalnız ve esas itibariyle bu Fasıla dahil nakil araçlarına ait olduğunun açıkça anlaşılması;
(ii)XVII. Bölümün Not hükümleri gereğince bu bölüm ve dolayısıyla bu Fasıl dışında bırakılmamış olması gerekmektedir.
Bu pozisyonda yer alan aksam ve parçalar şunlardır;
(1) İki ya da daha fazla dingilli bogiler ve yalnız bir dingilin taşıdığı şasiden oluşan bogiler.
(2) Düz ya da dirsekli dingiller (birleştirilmiş ya da birleştirilmemiş).
(3) Tekerlekler ve tekerlek aksamı (tekerlek göbekleri, bondajlar, çemberler vb.).
(4) Dingil yatakları (bunlara aynı zamanda yağlama veya gres yatakları da denilir) ve aksamı (örn; yatak gövdesi gibi).
(5) Her türlü fren tertibatı; şunlar dahildir:
(a) El frenleri (bunlar her vagona ait müstakil frenler olup manivelalı veya dişli tertibatlı olur).
(b) Devamlılık sağlayan frenler (bunlar katarın makinisti tarafından kullanılan tek kumandalı frenler olup, bir manevra hareketiyle bütün vagonlardaki frenlerin idaresi sağlanmaktadır). Bunların hava tazyiki ile veya vakumla çalışan türleri bulunmaktadır.
(c) Fren tertibatı aksamı (pabuçlar, silindirler, el freninin manivelaları vb.).
(6) Müsademe tamponları.
(7) Cer kancaları ve dişli veya zincirli diğer koşum takımları (bunların bazıları otomatik olarak çalışmaktadır).
(8) Şasiler ve şasi aksamı (oklar, çapraz kuşaklar, longrinler, dingil yatağı mahfazaları vb.) döküm işi tek parça şasiler.
(9) Vagonları birbirine birleştiren körükler ve geçiş köprüleri.
(10)Şasi üzerine monte edilmemiş halde karoserler (motorlu vagonlar, vagonlar, vagonetler veya tenderler için) ve karoseri aksamı (kapılar, bölmeler, menteşeli karoseri yanları, basamaklar, merdivenler, tenderlere mahsus su depoları vb.).
(11)Isıtma veya fren tertibatı için bağlantı başlarıyla donatılmış borular.
(12)Bojilere monte edilmeye mahsus hidrolik şok tertibatı.

Bununla beraber, şurası kayda değer ki, adi madenlerden profiller, saclar, levhalar ve diğer şasi veya karoseri aksamı ile borular vb. demiryolu nakil vasıtalarına ait aksam olduğu açıkça anlaşılacak derecede işçilik görmemiş bulundukları takdirde XV. Bölümde yer alır.


86.08 -   DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY HATLARINDA KULLANILAN SABİT MALZEME; DEMİRYOLLARI, TRAMVAYLAR, KARA YOLLARI, DAHİLİ SU YOLLARI, PARK YERLERİ, LİMAN TESİSLERİ VEYA HAVA LİMANLARI İÇİN MEKANİK (ELEKTROMEKANİK DAHİL) İŞARET, EMNİYET VEYA TRAFİK KONTROL VE KUMANDA CİHAZLARI; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI.

(A) DEMİRYOLLARINDA KULLANILAN SABİT MALZEMELER

Aşağıdakiler bu gruba dahildir:
(1)   Birleştirilmiş hatlar; bunlar traverslerle veya başka desteklerle hazırlanmış hatlar olup, özellikler kruvazmanlar, kavşaklar, makaslar, kavisli veya düz hatlar şeklinde veya başka şekillerde olabilir.
(2)   Elektrikle çalışan ya da çalışmayan döner platformlar, bunlar kendi merkezi etrafında dönen ve demiryolu ya da tramvay hattı döşenmiş platformlardır. Yerlerine monte edilmeleri üzerindeki hattın esas demiryolu veya tramvay hattının seviyesinde olur ve çevreleri aynı zamanda mesnet  görevi  görmek amacıyla rulolarla donatılmıştır.
Platformlar lokomotiflerin ve vagonların bir hattan diğerine geçirilmesini sağlamaktadır. Bunların bazıları ve özellikle dekovil hatlarında kullanılanlar el ile çalıştırılmakta olup, bazen derayyör adıyla anılmaktadır.

Bununla beraber bu pozisyona, demiryolu taşıtlarını bir raydan diğerine geçiren lokomotif ya da tramvay çaprazları dahil değildir, 84.28 pozisyonunda belirtilen lokomotif ve vagon kullanımı için olan diğer makinalar da (vagon baskülör, vagon iticiler gibi) dahil değildir.

(3)   Durdurma tamponları, bunlar, demiryolu hatlarının sonlarına konulan hidrolik veya yaylı durdurma cihazları olup, katarların hattın sonuna yaklaştığı anda tamamıyla duramaması halinde sarsıntıyı önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar ya duvar içine gömülecek şekilde (terminal istasyonlarındaki gibi) ya da sağlam bir çatkıya tespit edilecek (katar teşkiline ait manevra istasyonlarındaki gibi) olur.
(4)   Yükleme ayarlayıcıları, bunlar kemer şeklinde madeni konstrüksiyonlar olup, yüklü vagonların gideceği hat üzerinde önceden ayarlanmış azami yükseklik ve genişliği aşıp aşmadığını kontrole yaramaktadır.

Ağaçtan traversler (44.06 pozisyonu), betondan traversler (68.10 pozisyonu), demir veya çelikten traversler, rayla birleştirilmemiş halde diğer demiryolu ve tramvay hattı malzemesi (73.02 pozisyonu) (adı geçen pozisyonun Açıklama Notuna bakınız) buraya dahil değildir.
Havai elektrik kablolarına dayanak görevi gören pilonlar ve portikler, demir yolu için sabit malzemeden sayılmaz ve mamul oldukları maddelere göre 68.10, 73.08 vb. pozisyonlarında sınıflandırılmışlardır.

(B) DEMİRYOLU, TRAMVAY, KARAYOLLARI, İÇ SU YOLLARI, PARKLAR, SAHALAR, LİMANLAR VE HAVAALANLARI İÇİN MEKANİK (ELEKTRO-MEKANİK DAHİL) İŞARET, EMNİYET YA DA TRAFİK KONTROL TEÇHİZATI

Bu grup belli bir uzaklıktaki bir kontrol noktasından işaret aleti kaldırıcı kuvvetiyle, manivela kollarıyla, kranklarla, çubuklarla, zincirlerle vb. ya da hidrolik basınçlı aletlerle veya elektrik motorlarıyla işleyen işaretleri kapsar. Elektro hava basıncı ile işleyen  araçlar  (Demiryolları  için  vb.) da  bu   pozisyon  altında


sınıflandırılırlar. Bu tip emniyet ve işaret cihazlarında işaret kolları ve makas tertibatı tazyikli hava basınçlı motor ile çalışmakta ve havanın motor silindirine alınıp salıverilmesi elektromanyetik bir subapla sağlanmakta ve bu subapla kontrol odasındaki elektrikli kumanda tablosu vasıtasıyla kumanda edilmektedir. Bunların işaret kolları ve bunları harekete getiren pnömotik tertibat bu pozisyonda yer alan mekanik teçhizattan sayılmakta, elektrikli kontrol ve kumanda tabloları 85. Fasılda yer almaktadır.
Bu pozisyonda yer alan işaret cihazları, mekanik olanlar, yani işaret kolları iki yada daha fazla hareket yapan ve her hareketi kara, deniz ve hava nakil vasıtalarına ayrı bir talimat manasına gelen cinsten olanlardır. Bunun yanı sıra mekanik unsuru bulunmayan işaret levhaları (azami surati bildiren levhalar, istikamet gösteren levhalar, yol meyli vb. gösteren levhalar gibi) bu pozisyon haricinde kalmakta ve mamul bulunduğu madde rejimine tabi tutulmaktadır. (44.21 veya 83.10 pozisyonu gibi)
Yukarıda açıklandığı gibi mekanik ya da elektro-mekanik olarak çalışan olmak şartıyla aşağıda belirtilen tipteki cihazlar bu gruba dahil bulunmaktadır;
(1)   Kumanda mevkii: Bunlar birbirine bağlı kumanda manivelaları ile transmisyon makaraları, çubukları, kabloları vb. yi kapsayıp bir iskelet veya sistem üzerine monte edilmiştir. Bu ünite genellikle işaret kolunu kapalı gösterdiği bir yolun açık kalmasını veya açık gösterdiği bir yolun kapalı kalmasını önleyici bir tertibatla donatılmıştır.
(2)   İşaret kolları, işaret diskleri, işaret takımları ya da sinyal iskeletleri.
(3)   İşaretlere monte edilmiş kumanda manivelaları: Bunlar birbirleriyle ilgili iki işaretin bir diğerine irtibatını ve dolayısıyla hareketlerindeki koordinasyonu sağlamaktadır.
(4)   Hat kenarına yerleştirilen mekanizmalar: Bunlar, makasları, işaretleri vb. yi çalıştırmaya mahsus mekanizmalar olup, demiryolu makaslarının işaret vb. nin bulunduğu noktadaki hattın kenarına yerleştirilmekte ve manivelalı, pedallı, kranklı veya sair tiplerde olmaktadır.
(5)   Makas müşirleri: Bunlar, bizzat makasın hareketi ile çalışmaktadır, makasın hareketi kumanda mevkiine intikal etmekte dolayısıyla buradaki şahsın, makasın istediği vaziyete gelip gelmediğini kontrol etmesine imkan vermektedir.
(6)   Makas emniyet cihazları: Bunlar, bizzat makas hattına monte edilen cihazlar olup, trenin üzerinden geçmesi anında makası otomatik olarak kilitlemekte ve böylece trenin geçişi sona erinceye kadar kumanda odasından makasın manevrasına mani olmaktadır.
(7)   Ray frenleri: Bunlar, özellikle katar teşkiline mahsus manevra sahalarında vagonların hareketini yavaşlatmaya veya durdurmaya yarar. Genellikle hatların her iki rayının yanlarına yerleştirilen ve fren ray denilen tertibat olup, hidrolik veya hava basınçlı olarak çalışmakta ve dolayısıyla üzerinden geçen vagonların tekerleklerine fren tesiri yapmaktadır.
(8) Raydan çıkmayı önleyen ve durduran tertibat: Bunlar, raydan açık tutulduğu zaman vagonların serbestçe geçmesine izin veren ve ray üzerinde bulunduğu zamanda vagonların durmasını veya raydan çıkmasını sağlayan cihazlardır.
(9) Trenleri durdurmaya mahsus cihazlar: Bunlar, genellikle hat boyunca yerleştirilmiş "T" şeklinde tertibat olup hava basıncı ile çalışmaktadır. Bu tertibat hat boyundaki işaret cihazları ile irtibatlandırılmış bulunmakta ve işaret cihazının tehlike işaretini göstermesi halinde bu tertibat yukarı doğru kalkmakta ve bu suretle üzerinden geçen trenin fren kumanda koluna temas etmektedir.
(10)Otomatik sis işaret cihazları: Genellikle hava basınçlı olabilen bu aletler işaret cihazlarının tehlike işareti gösterdiğinde hat boyunca otomatik olarak işaret fişekleri döşemektedir.
(11)Demiryolu geçitlerindeki engelleri kaldırıp indirmeye veya açıp kapamaya mahsus tertibat: Bunlar, genellikle, el ile çalıştırılan bir krank kasnağı ile dişli tertibatından ya da işaret cihazları ve makaslarda olduğu gibi kumanda yerinden idare edilen bir manivela tertibatından ibarettir.
Demiryolu geçitlerindeki engeller mamul bulundukları maddelerin rejimine tabi olur (Demir veya çelikten yapılmışsa 73.08 pozisyonu, ağaçtan yapılmışsa 44.21 pozisyonu). Buna karşılık demiryolu geçitlerindeki engellerin açık veya kapalı olduğunu göstermeye yarar mekanik veya elektro-mekanik olarak çalıştırılan işaretler bu pozisyonda yer alır.