Nisan 27, 2018, 14:48:53 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:
Foruma üye olmak isteyen arkadaþlarýmýzýn baþvurularýnda isim, soyisim, yaþ, yer ve telefon numarasý bilgilerini eksiksiz ve doðru vermelerini bekliyoruz.
Eksik bilgi ile baþvurular kabul edilmeyecektir, bilgileri eksik veya yanlýþ olan üyelikler kaldýrýlacaktýr.
Foruma yeni üye olan arkadaþlarýmýzýn kendileri ile ilgili kýsa bir tanýtýmý "Yeni üyeler lütfen kendinizi tanýtýn" bölümünde bir mesaj ile yapmalarýný bekliyoruz.
 
   Ana Sayfa   Yardm Giri Yap Kayt  
Sayfa: [1]   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: MT 5300 ÝÇÝN LÝLÝPUT VT 06  (Okunma Says 3602 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« : Temmuz 03, 2017, 02:00:32 »

Arkadaþlar, Forumda bir süre önce MT 5300 (MOTOTREN) benzeri model aradýðýmý belirterek fikirlerinizi sormuþtum, sizin verdiðiniz bilgiler ýþýðýnda yaptýðým araþtýrmada LÝLÝPUT VT 06 modelinin (zor bulunuyor)renk ve þekil olarak MT 5300 lere en çok benzeyen model olduðunu  görerek bir firmadan zar zor tedarik ettim analog olduðu için  ESU loksound unu da aldým. Ancak montaj ve testini henüz yapmadým

Aslýnda trenlerimin üzerinde hiçbir oynama yapmayý düþünmediðim (yanlýþ bir þey yaparsam keyfim kaçar diye) halde bu üç vagonlu modelimi MT 5300 lere benzetmeye çalýþacaðým.
Bunun için ilk yapmam gereken, MT 5300 lerin ön tepesinde bulunan farlarýn benzerini uygulayarak tepe þapkasýný modelleyip eklemek olacak, sanýrým tepe lambasýna var olan farlarýndan elektrik baðlantýsý zor olmayacak.
Diðer bir þey tamponlarýn yapýlarak yerine monte edilmesi ve yine ön altta olmasý gereken kar kürüme parçasýný yapýlarak yerine takýlmasý olacak.
Bu konu hakkýnda sizlerin deðerli görüþleri bana yardýmcý olacak.
1-Tepe þapkasý ve kar kürüme parçasý modellemesi için 0.5 mm plastik uygun olur mu, nasýl þekillendirebilirim,
2-Tamponu  biraz tornadan geçirterek uygun ölçüde kare plastikten yapabilirmiyim,
3-Tepe lambasýný parça olarak bulabilirmiyim,
4-Bunlarý nasýl ölçülendirebilirim.
Herkese þimdiden teþekkürler, selamlar, sevgiler.

Metin TOKMEN
Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #1 : Temmuz 03, 2017, 02:29:10 »

Metin bey önce kolay gelsin diyeyim , dönüþüm yapacaðýnýz loko ile gerçeðinin resimlerini yükleyebilirseniz daha kolay fikir verebiliriz.
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
Ýhsan
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýhsan Günder

Yaþadýðý Yer:
Fatih Ýstanbul

Ya: 64

Mesaj Says: 928« Yantla #2 : Temmuz 03, 2017, 15:56:54 »

ODTÜ nün bu sayfasýnda Sn. Ergin Tönük'tende alýntý yapýlarak detaylý resimler mevcuthttp://users.metu.edu.tr/tonuk/E40003/Mototren/5300.html
Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #3 : Temmuz 03, 2017, 21:11:22 »

Kemal bey, Ýhsan bey teþekkürler resim ve video gönderimini bu güne kadar hiç yapmadýðým için ilk denemelerimde baþarýsýz oldum, sitede bir açýklamasý vardýr da be gözden kaçýrdým herhalde. Baþardýðým anda loko ve setlerimi (5 set yeter derken þunu alýyým bunu alýyým tam 16 adet set yaptým) en azýndan küçük bir ray üzerinde video veya foto yapýp sizlerle tanýþtýracaðým Smiley
MT 5300 ölçülerine gelince;
Tren setinin ölçülerinde, yandan bakýnca tampon ucu ile tren hizasý 65 cm görünüyor fakat tampon dibine kadar bir ölçü yok. Tampon merkezinin yandan bakýnca raydan yüksekliði 1060 cm görünüyor bu önemli. Tren geniþliði 2865 cm verildiði halde iki tampon arasýnda ölçü iþaretinin rakam bölümü boþta kalmýþ.
Tamponlar dikdörtgen yapýda öne doðru daralýyor ve hafif yuvarlatýlmýþ uç kýsmý týrnaklý. Dolu uygun Evergreen malzemeden ya mevcut ölçülerle yaklaþýk olarak yapmak lazým, yada bu tren bir yerde sergileniyorsa yerinde ölçü almak lazým diye düþünüyorum.
Kar kürüme ve tepe þapkasýný yine  0,5 kalýnlýkta ayný malzemeden uygun þekli vererek yapmak lazým, ancak þekli vermek için bükülen yerlerine biraz ýsý uygulamak gerekebilir diye düþünüyorum.
Bilmiyorum ne dersiniz.
Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #4 : Temmuz 03, 2017, 21:25:04 »Metin Bey, merhaba.
TCDD MT 5300 ile ilgili çeþitli fotoðraflardan bir bölümünü aktarýyorum.
Görsel açýdan iþinize yarayabilir.
Sevgiler, saygýlar.
Teoman KardaþlarLogged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #5 : Temmuz 03, 2017, 21:56:12 »
Metin Bey, aþaðýdaki Liliput VT6 modeli sizin modellerinizin aynýsý olabilir.


Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #6 : Temmuz 03, 2017, 22:28:38 »

Teoman bey teþekkürler,evet bendeki modelin aynýsý,baþta benzer diyerek VT 08,5 modelini almaya çalýþýrken tesadüfen buldum,renk ve model olarak en çok benzer olaný VT 06 ,kabaca MT 5300 den bir tepe lambasý, þapkasý, kar kürüme parçasý  ve tamponlarý eksik.
« Son Dzenleme: Temmuz 03, 2017, 22:53:57 Gnderen: TRAINMAN » Logged
CAN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Osman Can Becan

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 67

Mesaj Says: 585« Yantla #7 : Temmuz 04, 2017, 06:21:15 »

Metin bey merhaba,

Öncelikle kolay gelsin, benim en sevdiðim ve beni bu hobiye baþlatan tren budur.

Bu katardan bende ve Ankarada modeltrenci bir arkadaþýmdada var. Geçen sene bunu MT 5300 e çevirmeye karar verdik. Ancak birebir uygulama yapacaksak bu o kadar kolay bir iþ deðil. Þu anda sadece tasarým aþamasýndayýz ve bu iþ sanýrým 3-5 yýlýmýzý alacak, oda gerçekleþtirebilirsek.

Motor-markiz bölümleri (Ön-arka ki simetriktir) yeniden yapýlmasý gerekir. Resin döküm veya 3D printerda yeniden yapýlandýrýlmalýdýr.

Kapý ve pencere dizilimleri uyumsuzdur. Ýç yapý tamamen uyumsuzdur. MT 5300 de Markiz- Motor bölümü-Bagaj bölümü-Yolcu bölümü ve bunlara ait kapýlar ve pencereler bu trenle uyumlu degil.

Bunlarda doðal. Bu katarýn güzel tarafý tamamen Türkiye için dizayn edilmiþ özel bir tren oluþu. 1950 doðumlu olmam dolayýsý ile ömrüm bu tren üzerinde geçti diyebilirim. 1956-1958 arasý Ege mototreni, 1958-1963 arasý Karaelmas mototreni, 1964- bitene kadar Boðaziçi Mototreni ve en son Bandýrma Mototreni olarak benim ömrümün bir parçasý oldular. 120 km/saat max. hýz ve inanýlmaz konforu, kolalý örtülü küçük restoraný ile hala bize YHT diye verdikleri trenle mukayese götürmeyecek kadar rahat, konforlu ve güzeldiler.

Evet böyle bir iþe soyunduk, ama ne kadar gerçekleþtirebiliriz, açýkçasý bende bilmiyorum. Eðer yardýmcý olabileceðim bir þey varsa, lütfen söyleyin.

Saygý ve sevgilerimle,

Can
Logged
CAN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Osman Can Becan

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 67

Mesaj Says: 585« Yantla #8 : Temmuz 04, 2017, 06:44:39 »

Birkaç resimde ben ekleyeyim,Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #9 : Temmuz 04, 2017, 15:09:50 »

Can bey çok teþekkür ederim, anlattýðým gibi bu trende makinist yanýnda bile yolculuðum oldu, benim ilk amacým bu trenin kabaca belirttiðim ilavelerini yaparak ilk görüþte MT 5300 havasýný vermek, yoksa birebir deðiþim çok zor. Tren setlerimin bizim trenlere benzemesi bana yeterli þu anda ileride ne olur bilmem, ancak, bu trenin bulunduðu yerde ölçülendirme yapmam gerekebilir. Sizlerin yaptýklarý benim gibi yeni baþlayanlara sürekli ýþýk tutacak ,tekrar çok teþekkürler.

Sevgiler, saygýlar.

Metin TOKMEN
« Son Dzenleme: Temmuz 04, 2017, 16:04:11 Gnderen: TRAINMAN » Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #10 : Temmuz 04, 2017, 22:22:26 »


VT 06 DAN GÖRÜNTÜ
Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #11 : Temmuz 06, 2017, 20:25:14 »
Metin Bey, merhaba.

TCDD MT 5300 için yeterli fotoðraflar konuda yer aldý.

Þu an modelleriniz üzerinde gerekli çalýþmalara baþlamanýz gerekiyor.

Önce üç parçadan olan modelinizi söküp, baþ ve son makinist kabini ön pencerelerinin düzeltilmesinden baþlayabilirsiniz.

Aþaðýdaki iki fotoðrafta görüldüðü gibi MT 5300’ün sürücü kabini önündeki üçlü pencerenin, sað ve solundaki pencerelerin
dýþ kenarlarýndaki köþelerin 90 derecelik konumu, modelin pencere yapýsýndaki köþelerin yuvarlaklýðýnýn kesilerek gerçeðine
uygun konuma getirilmesi gerekir.
Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #12 : Temmuz 07, 2017, 02:28:10 »

Teoman Bey, teþekkür ederim.
Öncelikle cam çerçevelerinin ovalliðini alacaðým tabi ki sonradan arkadaki þeffaf cam malzemesinin ovalliði köþeden görünürse onu da komple þeffaf bir malzeme ile yenilemek gerekecek. Benim asýl araþtýrdýðým yapýlacak, tampon ,tepe lambasý, tepe þapkasý ve kar kürüme nin malzeme seçimi , yapým tarzý ve ölçülendirmesinde ilerleme saðlamak.
Selamlar,
Metin TOKMEN
Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #13 : Temmuz 07, 2017, 15:27:29 »

Teoman Bey, teþekkür ederim.
Öncelikle cam çerçevelerinin ovalliðini alacaðým tabi ki sonradan arkadaki þeffaf cam malzemesinin ovalliði köþeden görünürse onu da komple þeffaf bir malzeme ile yenilemek gerekecek. Benim asýl araþtýrdýðým yapýlacak, tampon ,tepe lambasý, tepe þapkasý ve kar kürüme nin malzeme seçimi , yapým tarzý ve ölçülendirmesinde ilerleme saðlamak.
Selamlar,
Metin TOKMEN

Metin Bey, açýklamalarýnýz tamam ancak bunlarý hayata geçirmeniz için modelin ele alýnýp ilk yapýlacak iþin söküm olmasý gerekir.

Cam çerçevelerinin arkasýndaki þeffaf parçayý görebilmeniz ve gerekli tadilatý yapabilmeniz için mutlaka tavan ve gövdeyi ayýrmanýz gerekiyor.

Tampon, tepe þapkasý ve engel atan (kar küreme) yapýmý için en uygun malzeme plastik levhalar. Çeþitli kalýnlýkta olan bu malzemeleri
HobbyTime da bulabilirsiniz.

Tepe lambasý camý için þeffaf mika parçalardan veya kalýn asetattan yararlanabilirsiniz.

Plastik levhalarýn HobbyTime  linki

https://www.hobbytime.com.tr/c-3151-Polistyrene-Duz-Levha.html

Ýyi çalýþmalar dileklerimle sevgiler, saygýlar.
Teoman Kardaþlar
Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #14 : Temmuz 24, 2017, 23:56:42 »

http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/t32444_WP20170724001.jpg
« Son Dzenleme: Temmuz 25, 2017, 00:16:53 Gnderen: TRAINMAN » Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #15 : Temmuz 25, 2017, 00:36:10 »


 VT 06 VE LOKSOUND
Logged
Sayfa: [1]   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!