Nisan 27, 2018, 14:46:12 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:

 
   Ana Sayfa   Yardm Giri Yap Kayt  
Sayfa: 1 2 [3] 4   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: Huseyin Ozsut Moduler Diorama  (Okunma Says 6646 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #40 : Ocak 25, 2018, 05:14:03 »

Hüseyin kardeþim , gerçekten tebrikler , model tren camiasýndaki en kolay ve en kullanýþlý kumanda sistemini yaptýn , hem de 800 euroya satýlan kumandalardan daha iyi. ( þu göðsündeki aský sistemini de tanýtsana bize resim vs ile )

Teþekkür ederim! Bir sonraki hedefim kendi kontrolcümü yapýp, Multimaus ve usb çeviricisinden komple kurtulmak. Aslen bu þekilde gayet güzel çalýþýyor. Amaç yapabileceðimi görmek aslýnda. Tahmini maliyet ise adaptör hariç 40-45$ olur gibime geliyor. Büyük bir adaptörü de eklesek 70$ olsun. Geri kalaný "elinizin altýnda kullanýma hazýr bir pc var mý, en az biri yeni iki adet tablet var mý?" sorularýnda bitiyor. Nihai hedefim yapacaðým kontrolcünün de wireless olmasý ve bu kutuya sadece adaptör ve ray kablolarýný baðlayýp kablo minimizasyonu yapmak. Ancak bu projemin bir acelesi yok.

Öncelikli hedefim yukarýda paylaþtýðým turntable'ý bir tanýdýðýn 3d printer'ýnda basmak ve onu DCC hale getirmek. Bunu yapabilirsem kontrolcüyü de yaparým. Tüm bunlarý son derece kýsýtlý bir yazýlým bilgisi ile yapýyorum. Yol boyunca çok þey öðrendim. Bu açýdan da iyi oluyor.

--------------------------

Boynuma asmak için kullandýðým ürün neredeyse hazýr bir ürün. Ürün þudur:
https://urun.n11.com/canta-kilif-aski/tablet-laptop-boyun-ve-bele-takilan-aski-P212914788

Bu ürün 40TL.

Bu ürünün ikinci tableti de tutmasý için ikinci tableti tutabilecek herhangi bir tutucu alýp, onun baðlantý yerini söküp, arkadan üç tane plastik kelepçe ile tutucuyu boyun askýsýna sabitledim. Gayet gecekondu bir düzen aslýnda. Ama saðlam ve arkada kaldýðý için kötü gözükmüyor.

Bu konuda en ucuz tutucuyu aldým (sökeceðim için). 20TL de o tuttu.

Arkadan görünümü þöyle:


-------------------

Bu arada dioramanýn dolabýn içine devam eden kýsmýnda planda bir deðiþiklik yaptým. Dolabýn içinde bir makastan yan yol alýp, dolap ile duvar arasýndan, dolabýn arka tarafýndan, dolabýn dýþýna çýkýp, vagon bölgemin en dýþ hattýna baðlanan bir hat daha ekledim. Becerebilirsem bunu da yapacaðým. Böylece daha büyük bir tam tur atmak da mümkün olacak:Ancak bu konudaki çekincem, rayýn dolabýn dýþýna çýktýðý bölgede eðimin %5.1 olmasý. Bazý lokomotiflerin burayý çýkamama ihtimali var. Bu da bu dizaynýn kusuru olsun, %5.1 eðimi çýkamayan bir tren, bu eðimden aþaðý güvenle inebilir mi? Eðer inebilir ise "bu hat da sadece tek yönde çalýþýversin" diyeceðim.
« Son Dzenleme: Ocak 25, 2018, 05:19:50 Gnderen: huseyinozsut » Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #41 : Ocak 27, 2018, 01:09:06 »

Hüseyin kardeþim bilgiler için teþekkürler.

% 5 eðimi 3-4 vagonla lokomotiflerinin çoðu çýkacaktýr , ayrýca , dijital lokolar inerken kendini atmaz hýzý deðiþmez.
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #42 : ubat 02, 2018, 04:49:13 »

Hüseyin kardeþim bilgiler için teþekkürler.

% 5 eðimi 3-4 vagonla lokomotiflerinin çoðu çýkacaktýr , ayrýca , dijital lokolar inerken kendini atmaz hýzý deðiþmez.

Bu bilgi için çok teþekkür ederim. Bu bilginin de ýþýðýnda ilk eðimlerimi yapmaya baþladým. 4mm kalýnlýðýnda kontraplak aldým. Bunlarý 5cm eninde kestim. Virajýma uygun çapta, gene 5cm eninde de bir kesim yaptým. Bu 5cm enindeki tahtalarý yokuþ çýkacak olan hattýmýn zemini olarak kullanacaðým. Baþta, sonda ve ortalarda bir yerde bu eðimi destekleyecek uygun boylarda destek tahtalarý kestim (5cm eninde kestiðim kontraplak þeritlerinin içinden kestim). Bu kadar ince ve az destekli bir kontraplak tabii ki üzerine yük binince esniyor. Ancak bu benim için mühim deðil. Çünkü altýný poliüretan köpük ile dolduracaðým.

Böylece, çok hafif, nispeten hýzlý ve az destek noktasý kesmem gerektiren ve ekonomik bir çözüm saðlamýþ oldum.

Ýþe eðimin baþladýðý tabladan baþladým. Referans noktam bu olacaðý için, ilk baþladýðým tabla bu oldu. Bu tabladaki bitiþ noktasý, diðer tabladaki baþlangýç noktasý olacaðýndan sýra ile yapmam gerekiyor...


Sonrasýnda diðer tablaya geçtim. Viraj kýsmýndaki destek tahtalarýný yapýþtýrdým:


Sonrasýnda bunu tablama yapýþtýrýp, altýný köpük ile doldurup, kuruduktan sonra yanlardan taþanlarý kestim:


Virajdan sonra düz yokuþ yukarý çýkan bölmeyi de hazýrlayýp altýný köpük ile doldurdum. Hatta þu an kurumasýný bekliyorum...Bu eðim iþini de düþük maliyet, hafif malzeme ile çözdüm gibi duruyor. Altý köpü ile beslenmiþ eðimlerimin kuruyanlarýndan gördüðüm kadarý ile son derece saðlam oldu. Üstüne ciddi yük versem de hiç esneme yapmýyor. Tamamý bittikten sonra bunun dýþýna duvar imajý verecek bir kaplama yapacaðým.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #43 : ubat 09, 2018, 05:16:32 »

Planýn en dýþýndan eðimle 10cm'ye kadar yükselip, dolabýn içine devam edecek olan hattýn büyük bölümünü tamamladým.

Bunu tamamlar tamamlamaz tramvay hattým olacak içteki minik oval hattý döþemeye baþladým. Burada çekindiðim konu, bir modülden diðerine virajdayken geçiyor olmak idi. Viraj raylarýný kesmem gerekiyordu. Oldukça kolay oldu. Daha zor olmasýný bekliyordum.Tamamlanmýþ halinin videosu de Blog 19'da:
https://youtu.be/7Ao8GskiJMY
Logged
Ýhsan
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýhsan Günder

Yaþadýðý Yer:
Fatih Ýstanbul

Ya: 64

Mesaj Says: 928« Yantla #44 : ubat 09, 2018, 15:55:01 »

Hüseyin bey

Bu bölgede test yaptýnýzmý?
Uzun vagonlarýn burda duvara çarpma ihtimali var


Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #45 : ubat 10, 2018, 22:17:32 »

Hüseyin bey

Bu bölgede test yaptýnýzmý?
Uzun vagonlarýn burda duvara çarpma ihtimali var


Hatýrlatmanýz için çok teþekkür ederim. Tamamen göz kararý yapmýþtým. Hiç denememiþtim. Atlamýþým. Biraz önce elimdeki uzun bir yolcu vagonu ile test ettim, ucu ucuna dönüyor. 3mm boþluk anca kalýyor. Hiç hoþ deðil. Gelecekte alacaðým bir vagon dönmeyebilir, dönse bile iyi gözükmüyor. Duvarlarý kaplamadan önce viraj alan bölgeyi traþlayýp orada en azýndan 5mm daha alan açacaðým.

Tekrar çok teþekkür ederim.
Logged
Ýsmail Hakký GÖRCÜN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýsmail Hakký GÖRCÜN

Yaþadýðý Yer:
SÝVAS

Ya: 58

Mesaj Says: 271« Yantla #46 : ubat 17, 2018, 15:04:14 »

Slm hüseyin bey öncelikle kolay gelsin resimde görülen 4 lü makas hakkýnda biraz bilgi verebilirmisiniz ? sizmi dizayýn ettiniz yoksa orjinalmi nereden aldýnýz teþekkürler


* makas.jpg (40.73 KB, 800x450 - Grntleme: 41 kez.)
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #47 : ubat 18, 2018, 05:54:37 »

Slm hüseyin bey öncelikle kolay gelsin resimde görülen 4 lü makas hakkýnda biraz bilgi verebilirmisiniz ? sizmi dizayýn ettiniz yoksa orjinalmi nereden aldýnýz teþekkürler

Merhabalar,

Resimde görünen 4'lü makas grubuna genel olarak double crossover diyorlar. Bu, Shinohara'nýn double crossover'ý. Ben bu fiyata almadým, çok daha ucuza aldým; ama ilk bulduðum link bu oldu:
https://www.ebay.com/i/142668364775?rt=nc

Öncelikle 4 ucuna da elektrik beslemesi saðlamak gerekiyor. Ýçinde elektrik beslemesi saðlayan baðlantýlarý yok. Tek tarafýndan elektriði verdiðinizde tren sadece yarý yola geldiðinde duruyor. Ýki yerden verseniz, diðer iki elektriksiz kalýyor. Mutlaka 4 yerinden birden elektrik vermek gerekiyor. Allahtan ortada kalan kýsma elektrik baðlantýsý yapmýþlar. Onunla uðraþmam gerekmedi.

"DCC uyumlu deðil" diye satýlýyor. Anladýðým kadarý ile Shinohara'nýn makas motoru bu makas grubuna takýlamýyor. Ondan öyle deniyor. Ancak ben makas kontrolünü servo ile saðladýðým için, bana "DCC uyumlu deðil" diye bir þey yok.  Grin

Lima, Hornby grubu raylara doðrudan takýlabiliyor. Fishplate olarak lima fishplateleri kullandým. Pense ile az bir þey sýkmam gerekti sadece.

Aynýsýnýn single crossover olaný da var (dýþ hattan iç hata, iç hattan dýþ hata almak için çift makas kullanmak gibi), Double slip crossover denen, benim çok hoþuma giden; ama dioramamda yer bulamadýðým bir tane de var. Gelecekte bunu da kullacaðým bir yerim olsun isterim:
https://www.ebay.com/i/253395305190?rt=nc
Logged
Ýsmail Hakký GÖRCÜN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýsmail Hakký GÖRCÜN

Yaþadýðý Yer:
SÝVAS

Ya: 58

Mesaj Says: 271« Yantla #48 : ubat 18, 2018, 13:48:45 »

Açýklamalarýnýz için çok teþekkür ederim Hüseyin bey Birde Ankaranýn neresinde kalýyorsunuz ben çok sýk geliyorum bu servo motorla makas kontrolü hakkýnda bilgi almakn isterim sizden bu ayý  24.25 Þubat 2018 gibi ankarada olacam bir araya gelerek bu konuda bilgi almak isterim sizden
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #49 : ubat 18, 2018, 22:48:35 »

Aslýnda herhangi bir makasa servo baðlamak oldukça kolay. Aþaðýdaki videodaki uygulama en hýzlý ve garantili uygulama þekli:
https://www.youtube.com/watch?v=YmKIYHZn4Xk

Bende ise bu þekilde çok az makasa uygulama yapabildim. Raylarýmýn çoðu dioramanýn çerçevesine yakýn yerlerde gezindiði için, makaslarýn olduðu yerler genelde alttaki aluminyum çerçeveye denk geldi. O yüzden daha uzun metal çubuklar kullanýp, servolarý duruma göre farklý þekillerde monte ettim. Ancak mantýk ayný. Tabi ben piyano teli denen telle deðil, bildiðiniz ataç ile yaptým bu iþleri. Daha esnek bir tel ile bu iþi yapmak daha iyi. Çünkü makas ters pozisyonda iken trenin gelip makas dilini ittirebilmesi lazým. Bende makaslarýn bir kýsmýnda bu olmuyor ve makas doðru pozisyonda deðilse tren raydan çýkýyor. O yüzden esnek tel kullanmak önemli.

Ýþin elektronik ayaðý ise biraz karýþýk. DCC servo kontrolcüsü yaptým. Bunun yazýlýmý da elektronik kýsmý da biraz zorlayýcý oldu. Hala çok stabil bir çalýþma elde edemedim. Bana göre, eski tip elektrikli makas (3 kablolu, dcc'ye uygun olmadýðý iddia edilen) kullanmak çok daha kolay. Bunlarda stabil çalýþma elde ettim.

Servo kontrolünü daha stabil hale getirdiðimde detaylý bir paylaþým yapacaðým. Servo kontrol edebilen dcc decoder elektronik açýdan biraz hassas. Servo çýkýþlarý herþeyden nem kapýyor desem yeridir. Elde üretilen her devre ister istemez birbirinden farklý oluyor. Komponentler arasýndaki mesafeler deðiþiyor. Bu yüzden servo sürerken her biri diðerinden farklý davranýyor, o yüzden hepsine birbirinden farklý hassas ayar yapmak gerekiyor. O yüzden baský devre üretip, tüm dcc decoderlerin birbiri ile ayný olmasýný saðlamak lazým. Ki bunu da yaptým. 12 adet dcc decoder için baský devre sipariþi verdim. Onun üstünde test yapýp, devresel farklardan ötürü oluþan farklýlýklarý egale edip, ona göre her devrede ayný ayarlarýn kullanýlabildiði, daha standart bir yazýlým oluþturacaðým.

Yazýlýmdan kastým: Dcc decoder olarak çalýþan devrenin iç yazýlýmý... Bu decoder 16 çýkýþa sahip olacak. Ýster eski tip, ister yeni tip makas, ister servo, ister ýþýk, nasýl isterseniz o þekilde her bir çýkýþý istenildiði gibi kullanmak mümkün olacak. Hatta, iki ayrý motor sürmek bile mümkün. Mesela bir yel deðirmeni koyarsýnýz ve bunun dönüþünü dcc ile kontrol edebilirsiniz. Veya bir uçak koyarsýnýz. Pervanesini dcc ile kontrol edebilirsiniz. Aklýnýza ne gelirse... Servolarýn hassas ve ayrý ayrý ayarlanabilir kontrolü mümkün olunca, manuel hemzemin geçit barikatý alýp, bunu DCC ve elektrikliye çevirmek de mümkün mesela...  Grin

Ancak henüz emekleme aþamasýndayým. Her bir servoyu çalýþýr hale getirmek ciddi mesai harcýyor. Bu þekilde herkesin faydalanabileceði bir çözüm getirmek mümkün deðil. Bunu çözmem lazým.

Ben G.O.P'de oturuyorum. Uður Mumcu Caddesindeki Migros'a yakýným. Ýþ yerim de orada. Nadiren son dakikada Gebze'ye gitmem gerekebiliyor. Eðer böyle bir durum çýkmaz ise tabii ki buluþabiliriz. Hiç olmazsa çalýþma mantýðýný gösterebilirim. Ancak arka plandaki elektronik ve yazýlým henüz stabil deðil.
Logged
Ýsmail Hakký GÖRCÜN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýsmail Hakký GÖRCÜN

Yaþadýðý Yer:
SÝVAS

Ya: 58

Mesaj Says: 271« Yantla #50 : ubat 19, 2018, 00:05:25 »

Çok teþekkürler hüseyin bey ben manüel kullanacam dekoderle deðil basit butonlarla onun için yazýlým gerekmiyor yalnýz servo motorlarýn açýsýný ve hareketlerini kontrol etmek için bir bir devreye ihtiyacým olacak
Logged
Ýsmail Hakký GÖRCÜN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýsmail Hakký GÖRCÜN

Yaþadýðý Yer:
SÝVAS

Ya: 58

Mesaj Says: 271« Yantla #51 : ubat 21, 2018, 01:05:45 »

/www.track-shack.com/acatalog/Peco-PLS-125-Single-Servo-Motor-Peco-PLS-125.html

Hüseyin bey bu sayfayý bir inceleyiniz
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #52 : ubat 21, 2018, 04:31:08 »

Havai geçiþ ve dioramanýn dolabýn içine giren kýsmýnda oldukça iyi ilerleme saðladým. Öncelikle Lima makaslar 18 derece açý ile çýkýyor, ancak limanýn 431mm yarý çaplý virajlarýnda bunu 90 dereceye tamamlayacak açýda bir ray bulunmuyor. O yüzden biraz göz kararý, viraj rayý kestim. En zorlandýðým þey bu olmadý. 90 derece dönen zemini kestim. Ancak bunu 10cm tepeden, düz giden, altý köpük kaplý bölgeme adapte etmem gerekti. Bu konuda oldukça zorlandým. Ancak sonuçtan memnun kaldým:

Tabla ile dolap arasýnda kalan bölgeyi tak-çýkar bir havai geçiþ saðlýyor. Sonuçta modüllerim sökülüp dolaba yerleþtirilmesi gerektiði için, dolap ile modül arasýnda kalan bölgeyi söküp takabilmem gerekiyor. Bu konuda da oldukça pratik ve yapmasý kolay bir çözüm saðladým. Monte edildiðinde yukarýdaki gibi gözüküyor. Ayrý iken ise görüntüsü þöyle:Hem aþaðý, hem yukarý, hem de sað-sol hareketlerine karþý bu tak-çýkar baðlantý yolumu kitlemiþ oldum. Dolabýn içine giren ucunda da [ þeklinde bir yuva hazýrlayacaðým. Bu yuvanýn ortasýna da bir mýknatýs gömeceðim. Böylece tak-çýkar baðlantý yolum iki taraftan kitlenmiþ olacak.

Havai geçiþte kullandýðým kontraplak 4mm kalýnlýðýnda. Bu kontraplaðýn üzerinde ray sýfýr eðim ile dolabýn içine giriyor. Dolabýn içine girdikten sonra kontraplak zemin yerini 3mm kalýnlýðýndaki mantar ray yataðýna býrakacak. Dolayýsý ile ikisi arasýnda sadece 1mm fark var. Bunu da 3-4cm'de inerim. Ray montajý oldukça pratik olacak. Çok zorlanacaðým bir þey kalmadý. Gelecekte beni tek zorlayacak konu, dolap ile duvar arasýndan çýkýp, makas bölgeme baðlanacak olan kýsým. Pencere doðramasý o bölgede çýkýntý yapýyor, lokomotifler, vagonlar ucu ucuna geçecek gibi. Geçemezlerse DOLABI TRAÞLAMAM GEREKECEK!  Grin

Geçen gün de þu turntable'dan sipariþ ettim:
https://www.walthers.com/90-turntable-kit-pit-diameter-13-3-16-quot-33cm-bridge-holds-loco-up-to-12-3-8-quot-30-9cm

Bunu modifiye edip, DCC elektrikli ve tek tuþla istediðim raya hatasýz döner hale getireceðim. Dediðim gibi, hedef minimum bütçe ile maksimum iþlev.  Grin Turntable'larýn montaj derinliðini yazmýyor olmalarý üzücü. Bu kadar teknik adamlar, benim gibi derinlik sorunu olanlarý düþünmemiþ olmalarý sýkýcý. Dolabýn içindeki alanla bu alanýn altýndaki ana destek tahtasý arasýnda 6cm var. Buraya sýðmazsa ana destek tahtasýný da yuvarlak delmem gerekecek. Sanki turntable sýðar da, altýndaki diþli sýðar mý, bilemedim... Göreceðiz.
« Son Dzenleme: ubat 21, 2018, 04:38:36 Gnderen: huseyinozsut » Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #53 : Mart 06, 2018, 03:29:01 »

Manuel bir turntable'ý dcc'ye çevirme konusunda biraz araþtýrma yaptým ve kafa patlattým. Ýlk denemelerimi de yaptým. Ýlgili Blog:

https://youtu.be/u5PAVnq3prw

Bu iþ daha önce yaptýðým þeylerden daha karmaþýk. Öncelikle bir step motoru arduino ile nasýl kontrol edilir, bunu öðrendim. Ýþin donaným detayýný çözdükten sonra aþama aþama yazýlým konusunda ilerleme saðlýyorum.

Herþeyden önce, turntablelarýn çalýþma prensibi gereði, turntable 180 derece dönerse, ray polarizasyonunun ters çevrilmesi gerekiyor. Sanýrým manuel turntable'larda bunu insanlar armut ray baðlantýsý devreleri ile çözüyorlar. Ancak ben o kadar para harcamaya niyetli deðilim. En ucuz çözüm, en ucuz çözüm!  Grin Sonuçta Arduino ile kontrol edilen bir turntable'ým olacaðýna göre, turntable 180 derece döndüðünde arduino'nun iki röleyi aktive etmesini saðlayabilirim. Bu rölelere de ray elektriði baðlý olur. Röleler aktive olduðunda polarizasyon ters döner. Bitti gitti... Basit çözüm. 2TL'ye çözüm...  Grin

Bir diðer sorun: Turntable'lar ya pivot noktasýnýn içinden geçen iki kablo ile, ya köprünün altýnda kalan bölgede iki tane iç içe metal yuvarlarklara deðen metaller ile, ya da pivot noktasýnda iç içe baðlanan iletken yüzeyler ile köprü alanýndaki raya elektrik saðlýyor. Ýlk yöntemde turntable 360 derece döndükçe kabloyu saracaðý için, 360 derece kullaným tavsiye edilmiyor. Dikkat edilmeden sürekli 360 derece çevrilirse, bir noktada kablolar kopacaktýr. Benim alacaðým turntable bu þekilde. Bunu pivot noktasýný kesip, yerine mono kulaklýk jaký kullanarak aþmayý düþünüyorum. Ancak bunun bir acelesi yok. Sonraki aþama. Önce sistem iyi çalýþsýn.

Niyetim 180 derece çeviren bir tuþ da eklemek. Böylece, tuþu aktive ettiðimde ayný pozisyonlara 180 derece çevrik girecek. Lokomotifin yönünü çevirmek istersem diye, pratik çözüm.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #54 : Mart 08, 2018, 04:21:59 »

Turntable elektroniði ile ilgili kurduðum sistem çalýþýyor! Ýlgili video:
https://youtu.be/y0orWX_dOsk

Bu sefer çok uðraþtým. Bu hem elektronik, hem yazýlým olarak daha zor oldu. Ancak çalýþýnca çok keyif aldým. Motoru olan elektronik bir devreyi elle yapýp, çalýþtýðýný görmek enteresan bir hazmýþ. Ýnsan "bunu ben yaptým!" diyor.  Grin

Þu anda geriye kaç adýmda 360 derece döndüðünü bilerek alabileceðim ucuz motor bulmak, röle baðlantýsýný yapmak ve yazýlýmýný yazmak, Buçuklu deðil, tam oranlý diþliler bulup onlarý akuple etmek gibi yanal ve daha kolay çözülebilecek birkaç mesele kaldý. Onun dýþýnda DCC turntable tamam.

Bu aþamadan sonra diorama planýma geri döneceðim ve son zamanda döþediðim raylarýn elektrik baðlantýlarýný yapacaðým. Onu bitirene kadar umarým Turntable'ým gelir. Onun montajýný yapacaðým. Sonra da dað ve tünellerimi yapmaya baþlayacaðým...

Ancak DCC/elektronik/motor sürme üçlüsünü sevdim. Dioramaya DCC ile kontrol edilebilir, motorlu ne ekleyebilirim, onu düþünüyorum...  Grin Elektrikli hemzemin geçit ilk aklýma gelen þey...  Grin
Logged
Ýsmail Hakký GÖRCÜN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýsmail Hakký GÖRCÜN

Yaþadýðý Yer:
SÝVAS

Ya: 58

Mesaj Says: 271« Yantla #55 : Mart 13, 2018, 02:09:13 »

hüseyin bey yapým aþamanýzý zevkle izliyoruz  öncelikle kolay gelsin sizden bir ricam olacak mümkünse  arduino ile makas kontrolü nün yazýlýmýný ve þemasýný bana gönderirseniz menmun olurum  gorcun_4@hotmail.com 
Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #56 : Mart 13, 2018, 04:58:25 »

Hüseyin kardeþim keyifle izliyoruz , devam , kolay gelsin......
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #57 : Mart 17, 2018, 05:24:30 »

hüseyin bey yapým aþamanýzý zevkle izliyoruz  öncelikle kolay gelsin sizden bir ricam olacak mümkünse  arduino ile makas kontrolü nün yazýlýmýný ve þemasýný bana gönderirseniz menmun olurum  gorcun_4@hotmail.com 

Kaynak olarak burayý kullandým:

http://model-railroad-hobbyist.com/node/24316

Geoff Bunza Bey'in emeði büyük. Gerek elektronik, gerek yazýlým bilgisi çok geniþ. Bana da çok yardýmcý oldu. O yüzden onun emeðinin deðerini paylaþmadan geçmemek lazým.

Devre Þemasý þu:


Ben bunda ciddi deðiþiklik yaptým. Öncelikle bu dizaynda decoder ray elektriði ile besleniyor. Ben bunu istemedim. O yüzden benim dizaynýmda DCC giriþinin hemen yanýndaki dörtlü diyot takýmý (adý rectifier devresi idi sanýrým) yok. 5V bende tüm diaromada olduðu için, 7805 regülatör de yok. Siz 12V ile besleme yapacaksanýz 7805i kullanmalýsýnýz ve iyi bir heatsink baðlamalýsýnýz. Motor sürmediðim için, þemanýn alt tarafýndaki motor sürücü devresi kýsmý da yok bende.

Kendim oturup modifiye ettiðim halini þema olarak çizmedim. Ýlk fýrsatta yaparým.

Tavsiyem, R18'de 1/2w'lýk direnç kullanmanýz olacaktýr. Isýnýyor. Kalanýnda 1/4w kullanabilirsiniz. 1/4w da sýkýntýsýz çalýþýyor; ama biraz ýsýnýyor. 1.3k bulamazsanýz, 1.2k da kullanabilirsiniz.

Bende 12 adet PCB kartý hazýr. Tanesi 3.5$'a mal oldu bana (3 dolar kart, yarým dolar kargo). Eðer isterseniz ayný fiyattan size istediðiniz kadar yollayabilirim. Kendi yaptýðým devreleri çalýþtýramayýp, pes edip sipariþ ettim. Ertesi gün sorunu çözdüm, çalýþtýrdým. PCB kartlarý gelene kadar da 5 tane decoder devresi yaptým zaten. O yüzden elimde kaldý. Bu kartlarýn en büyük avantajý, parçalarý yerleþtirip lehimlediðinizde iþlem tamam. Tek tek komponentten komponente kablo çekmenize gerek kalmýyor. Eðer motor sürmek isterseniz, ona da hazýr. En büyük dezavantajý, Arduino Pro-mini kullanýyor. Pro-mini'lerin de USB çýkýþý yok. Daha ucuzlar; ama programlama için USB TTL kartýna (20TL) ihtiyaç duyuyorlar. Çok büyük dert deðil, ama çok pratik de deðil...

----------------

Ben, mevcut plandaki bir kaç eksikliði de giderecek, arduino ve 6N137'yi söküp takabileceðiniz, 5-24V giriþ ile çalýþabilecek, çýkýþlarý da lehimsiz (tak çýkar) kullanýlabilecek bir modüler kartlar bütünü de planlýyorum. Ýþi daha pratik hale getirmek mümkün.

Ýki ayrý yazýlým var. Birincisi yeni tip makas, led ve servo sürmek için. Ýkincisi bunlara ek olarak, iki ayrý röle ile bir eski tip makas sürmek için.

Ýlk yazýlým grubu bu linkten indirilebilir. Hepsi ayný yazýlým. Ayarlar deðiþtirilmiþ vaziyette:
http://model-railroad-hobbyist.com/sites/model-railroad-hobbyist.com/files/users/geoffbfiles/new-dual-multifunction-decoderv5_4.zip

Burada önemli bir konu: Arduino PC yazýlýmýna iki adet library yüklemeniz gerekiyor. Birincisi NMRA library'si. Bu library Sketch/Include Library/Manage Libraries sekmesinin içinde arama yapýnca çýkýyor. Yükleyin.
Ýkinci Library Software Servo Library'si. Bunu da Documents/Arduino/Libraries klasörünün içine kopyalayýn.

Bu iþlemlerden sonra Sketch'i Arduino'ya yükleyebilir ve denemelere baþlayabilirsiniz.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #58 : Mart 21, 2018, 06:22:10 »

Turntable elektroniði konusunda bir aþama daha kaydettim. Deneme devremi kalýcý bir devreye çevirdim. Bu sýrada devreye bir röle ekledim ve tüm sistemi tek bir adaptörün beslemesini saðlayacak bir düzenek kurdum. Kullanýdýðým adaptörün voltajýna göre, step motorunu 7.5v - adaptörün voltajý aralýðýnda ayarlayabiliyorum. Böylece 5V-24V aralýðýndaki step motorlarýnýn tamamýný kullanmak mümkün. Söz konusu devrenin buradaki dizayndan çok daha iyi ve akýllýca dizayn edilmiþini de PCB devresi olarak çizdim. Birkaç düzeltmek istediðim þey var. Onlar da bitince yakýnda sipariþ edeceðim.

Öncelikle sensör baðlantýsýný pinli yapacaðým. Ray baðlantýlarýný bir tip sök-tak soketli, dc giriþini baþka tip bir sök-tak soketli yapacaðým. Böylece yanlýþ baðlantý yapýp kartý yakmak zorlaþacak. Bir de standart PCB yollarýndan kaç Amper güç çekilebilir, onu araþtýrýyorum. Bunlarý da netleþtirince, PCB sipariþi vereceðim. minimum sipariþ adedi 10 olduðu için, elimde 10 PCB olacak!  Smiley Ýlk PCB dizayným.

Neyse, ilgili Blog:

https://youtu.be/77fhh4TOCMQ
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #59 : Mart 22, 2018, 17:32:58 »

Turntable köprüsünün alt tarafýndan mýknatýs montajý yaparak iþe baþladým:


Turntable'ýn alt kapaðýný kestim. Motorumu diþliye denk gelecek þekilde monte ettim:Diþli yerleþiyor mu diye denemeler yaptým:


Turntable köprüsüne elektrik yollanmasýný saðlayan yüzüklerin lehimini, montajýný yaptým. Bakýr çubuklara da kablo lehimleyip monte ettim:


Ve sonuç, turntable'ým artýk DCC!!
https://youtu.be/U5F8BCFo9Sg
Logged
Sayfa: 1 2 [3] 4   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!