Nisan 27, 2018, 14:51:56 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:
Foruma üye olmak isteyen arkadaþlarýmýzýn baþvurularýnda isim, soyisim, yaþ, yer ve telefon numarasý bilgilerini eksiksiz ve doðru vermelerini bekliyoruz.
Eksik bilgi ile baþvurular kabul edilmeyecektir, bilgileri eksik veya yanlýþ olan üyelikler kaldýrýlacaktýr.
Foruma yeni üye olan arkadaþlarýmýzýn kendileri ile ilgili kýsa bir tanýtýmý "Yeni üyeler lütfen kendinizi tanýtýn" bölümünde bir mesaj ile yapmalarýný bekliyoruz.
 
   Ana Sayfa   Yardm Giri Yap Kayt  
Sayfa: 1 ... 20 21 [22]   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: Beni Mutlu Eden Anlar.....  (Okunma Says 76983 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #420 : ubat 10, 2018, 23:33:14 »
....aný defterinde yerlerini birer birer alýyorlar... Kiss Kiss Kiss
Logged

utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #421 : ubat 10, 2018, 23:35:46 »
...kýzlar diplomalarý hazýrlýyorlar......eller sýkýlýyor... Kiss Kiss Kiss
Logged

utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #422 : ubat 10, 2018, 23:37:30 »


....kýsacýk ama anlamlý bir kaç kare... Kiss Kiss Kiss
Logged

utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #423 : ubat 10, 2018, 23:40:19 »
....iþte böylece 50.öðrencimiz de bu grupla akademinin tozunu yuttu... Grin Grin

Darýsý siz  henüz gelemeyenlere... Wink

Logged

utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #424 : Mart 26, 2018, 01:10:11 »

Sevgili dostlar,
Hiç ama hiç aklýma gelmezdi, tonlarca demirin altýnda kalýp sonra da beni mutlu eden anlar’ýn altýna bu satýrlarý yazmak...Ama hayat garip sürprizlerle dolu. Kime ne olacaðý hiç belli deðil bu kýsacýk hayat maratonunda...Saðolun hemen hemen hepiniz telefonlarla, mesajlarla, forum vasýtasýyla, hatta bizzat hastaneye ve evime gelerek saðlýðýmla þu ana kadar beni hiç yanlýz býrakmayarak bana büyük moral ve destek oldunuz...Daha uzun, meþakkatlerle dolu bir süreç önümde...inþallah siz sevgili dostlarýmýn destekleriyle, dualarýyla bugünleri de atlatacaðým...
Demiryollarýna gönül vermiþ biri olarak demirlerin bana oynadýðýný hayatýn bir ayrý cilvesi olsa gerek...hepinizi çok seviyorum Smiley
mehmet utkan
Logged

Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #425 : Mart 26, 2018, 03:23:24 »


Sevgili Mehmet Bey, öncelikle tekrar çok geçmiþ olsun. Büyük bir tehlike atlattýnýz. Bu günlerinize çok þükür.

En içten duygularýmla temennim, en kýsa sürede ayaða kalkýp, saðlýðýnýza kavuþmanýzdýr. Yazýnýzýn son paragrafýnýzda belirttiðiniz
gibi ’’Demiryollarýna gönül vermiþ biri olarak demirlerin size oynadýðý hayatýn bir cilvesi’’nde çok þükür ki daha kötü sonuçlardan kendinizi
kurtarmýþ olmanýzdýr.

Hayattasýnýz  ve çevrenizdeki yakýnlarýnýz, dostlarýnýz ile ve tabi ki bu güzel hobi sayesinde yaþama tutunabiliyorsunuz.

14 Mart Týp Bayramý etkinliklerinde, Saðlýk Tarihi Sergisi’nde, yenilenip ziyarete açýlan ‘’Doktor Vagonu’ nda geçmiþ yýllarda doktor olarak
çalýþmýþ, saðlýk hizmetlerinde bulunmuþ, birçok hastaya þifa daðýtmýþ TCDD hekimi Dr. Cengiz UZUNCAN’ da hayatýn bir cilvesi olsa
gerek, geçirdiði talihsiz bir trafik kazasý sonrasý hayata tutunmuþ ve yaþamýný sosyal aktivitelere katýlýmlarýyla da sürdürebilmektedir.
 
Aþaðýdaki fotoðraf hayatýn cilvesini anlatan örneklerden bir kesittir. Her þeye raðmen yaþamak, çevremizdeki kiþilerle birlikte hayatýn
güzelliklerini paylaþmak, karþýlaþtýðýmýz beklenmedik olaylar karþýsýnda bizleri hayata daha sýký baðlamaktadýr.Logged
utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #426 : Nisan 08, 2018, 19:00:11 »

Sevgili Kardaþlar,
Muhteþem bir projeyi gerçekleþtiren Sayýn Dr Uzuncan ile þu an itibarýyla ayný aracý kullanmaktayýz...Benim tek farkým açýk yara riski yüzünden evden çýkamamak. :Smiley
Bu arada sizi bir kez daha bu güzel projeyi tarih içinden çýkartýp pýrýl pýrýl gün ýþýðýna çýkarýlmasýndan dolayý tebrik ederim.
Ve daha nice güzel projelerinizi dört gözle bekliyorum Smiley
Sevgi ve saygýlarýmla,
m.utkan
Logged

utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #427 : Nisan 09, 2018, 16:48:09 »


Kýsa bir süre önce Marklinistanbul’un Hollandalý öðrencileri doðum günü kutlamalarýnda Ýstanbul’u unutmamalarý ne güzel.... Cheesy
Logged

utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #428 : Nisan 09, 2018, 16:57:50 »


Bir aile güzel günlerini kutluyorlar ve beni unutmuyorlar Kiss Varmýdýr bundan güzel bir an?  Kiss


Logged

utkan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mehmet Utkan

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 59

Mesaj Says: 1680WWW
« Yantla #429 : Nisan 23, 2018, 20:58:25 »Kýsmet olursa yeni yüklerim....gerçek demirden...demiryolcuya da bunlar yakýþýr🤗
Logged

Sayfa: 1 ... 20 21 [22]   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!