Model Trenciler Forumu => Mesut Kurt => Konuyu başlatan: mesut kurt üzerinde Şubat 03, 2018, 19:00:44Konu Başlığı: DENEMELER; kaya
Gönderen: mesut kurt üzerinde Şubat 03, 2018, 19:00:44
Merhaba Dostlar,

Bu baþlýk altýnda, diorama yaparken yaptýklarýmý paylaþmayý düþündüm ve detaylarý çekmeye çalýþtým,
yapým aþamalarý mutlak suretle benzer þeyler düþünen arkadaþlara fikir verecektir,

Gazete kaðýdýný buruþturarak üzerine alçý-tutkal karýþýmýný birkaç kat sürerek sertleþmelerini bekledim ve su bazlý plastik boya ile koyudan açýk tonlara doðru boyadým.
açýk tonlarý boyarken fýrçanýn ucunda az boya býrakmaya çalýþýn ve sürterek ve karþýdan vurarak ton atmaya çalýþýn...


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33242_IMG6026.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33234_IMG5686.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33235_IMG5687.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33236_IMG5696.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33237_IMG5701.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33238_IMG5766.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33239_IMG5767.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33240_5768.jpg)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33241_IMG5813.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33243_IMG6027.JPG)Konu Başlığı: Ynt: DENEMELER; kaya
Gönderen: kemalomay üzerinde Şubat 03, 2018, 23:52:53
Mesutcum en basit malzeme ile en güzel iþ nasýl çýkar durumu olmuþ , tebrikler , fakat bu kayayý koca arazide tek býrakamazsýn, yakýnlarýna  ufak 2-3 tane daha serpiþtirirsen daha gerçekçi olur.


Konu Başlığı: Ynt: DENEMELER; kaya
Gönderen: mesut kurt üzerinde Şubat 05, 2018, 18:08:44
Kemal Abicim, beðenmene sevindim, amacým da kaðýt, strafor vb. basit malzemelerden neler yapýlabildiðini göstermekti, benzer þeyler paylaþacaðým ileride,
bu kayanýn ufaklarýndan bir kaç tane yaptým aslýnda daðýnýk yerlerde, en göze çarpan bu diye fotoðrafladým, haftaya yaptýðým kayalýk'ý paylaþýrým... Teþekkürler...


Konu Başlığı: DENEMELER; kayalýk
Gönderen: mesut kurt üzerinde Şubat 24, 2018, 22:33:56
Merhaba Dostlar,

Bir önceki kaya parçasýndaki gibi gazetelerden büzüþtürerek/sýkýþtýrarak yaptýðým kayalýk,
2,3 kat alçý- tutkal karýþýmý sürerek sertleþmesini saðladým, sonrasýnda farklý tonlarda boya...


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33248_IMG2930.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33249_IMG2931.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33250_IMG2991.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33251_IMG4904.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33252_IMG4905.JPG)


Konu Başlığı: Ynt: DENEMELER; kaya
Gönderen: mesut kurt üzerinde Şubat 24, 2018, 22:39:33
devam.

(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33253_IMG4961.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33254_IMG4993.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33255_IMG4997.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33256_IMG4998.JPG)


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33257_57682.jpg)


Konu Başlığı: Ynt: DENEMELER; kaya
Gönderen: NaciAklan üzerinde Şubat 25, 2018, 06:36:27
Valla çok hoþ olmuþ Mesut. Eline saðlýk. Ayrýca çok ilham verici.


Konu Başlığı: Ynt: DENEMELER; kaya
Gönderen: Ozan Dik üzerinde Şubat 26, 2018, 19:34:59
harika olmuþ....


Konu Başlığı: Ynt: DENEMELER; kaya
Gönderen: mesut kurt üzerinde Şubat 26, 2018, 23:45:15
Teþekkür ederim arkadaþlar, yapa yapa öðreniyoruz iþte  ;)


Konu Başlığı: Ynt: DENEMELER; kaya...ne mutlu...
Gönderen: utkan üzerinde Şubat 27, 2018, 15:55:23
Ne mutlu sana Mesut, kurgunda hem trenler yürüyor hem de daðlar taþlar capcanlý...ellerine saðlýk... :D


Konu Başlığı: Ynt: DENEMELER; kaya
Gönderen: mesut kurt üzerinde Mart 15, 2018, 23:27:24
Mehmet Abi, inþallah en kýsa zamanda iyileþirsin de beraber yürütürüz.  ;)